Een product van Van der Laan Support

Belastingkaart 2024

Al 19 jaar een gratis belastingoverzicht voor sociale diensten

Klik hier om de Belastingkaart 2024 te downloaden

De belastingkaart is een product van Van der Laan Support

Trainingen

Van der Laan Support ondersteunt organisaties en sociale diensten door het organiseren en geven van trainingen. Gebruik de pijlen om door ons cursusaanbod omtrent belastingen te bladeren.

Basistraining Belastingen en WWB

Bestemd voor: klantmanagers inkomen, medewerkers UWV, medewerkers uitkeringsadministratie

Onderwerpen:

 • De heffingskortingen
 • Alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting
 • Algemene heffingskorting minst verdienende partner
 • Betekenis automatische voorlopige aanslag en bijstand
 • Aandachtspunten voor het verwerken van de voorlopige aanslag
 • Verwerken bestand Inlichtingenbureau
 • Het lezen van een beschikking voorlopige aanslag 2024
 • Rangorde heffingskortingen
 • Voorlopige aanslag en definitieve aanslag
 • Heffingskortingen alleenstaande ouders
 • Heffingskortingen echtparen
 • Procedures gemeente m.b.t. voorlopige aanslag
 • Voorlopige aanslag en proces aanvragen WWB
 • Controle achteraf voorlopige aanslag en definitieve aanslag
 • Werkwijze indien klant positieve aanslag ontvangt
 • Werkwijze indien klant negatieve aanslag ontvangt
 • Aandachtspunten (fiscaal) heronderzoek
 • Aandachtspunten beëindigingsonderzoek

Door middel van opdrachten die de deelnemers moeten uitvoeren krijgen ze inzicht in deze materie.

Verdiepingscursus Belastingen en WWB

Bestemd voor: medewerkers uitkeringsadministratie, klantmanagers inkomen

Onderwerpen:

 • Fiscale alertheid
 • Voorlopige aanslag en definitieve aanslag
 • Heffingskortingen alleenstaande ouders
 • Heffingskortingen echtparen
 • Procedures gemeente m.b.t. voorlopige aanslag
 • Voorlopige aanslag en proces aanvragen WWB
 • Controle achteraf voorlopige aanslag en definitieve aanslag
 • Werkwijze indien klant positieve aanslag ontvangt verdieping
 • Werkwijze indien klant negatieve aanslag ontvangt verdieping
 • Verwerking uitkering IOAW, IOAZ en aanslag
 • Loonheffing over bijstand (bijstandspercentage tarief en herberekening)
 • Elders benutte loonheffingskorting
 • Verwerken inkomsten uit loon of uitkering en loonheffingskorting
 • Verwerken inkomsten uit zelfstandige of overige arbeid en loonheffingskorting
 • Effecten elders benutte heffingskorting GWS4all en Civision SAM
Door middel van opdrachten die de deelnemers moeten uitvoeren krijgen ze inzicht in deze materie.

Inkomsten verwerken in de WWB, IOAW en BBZ

Bestemd voor: medewerkers uitkeringsadministratie

Onderwerpen:

 • Loonstroken lezen
 • Uitkeringsspecificatie lezen
 • Inkomsten ( o.a. loonstrook) aandachtspunten bij het korten van inkomsten, inkomstenkorting IO(A)W/IOAZ, de soorten inkomsten die wel/niet op de uitkering worden gekort
 • Het analyseren en interpreteren van loonstroken. onkostenvergoedingen, verplichte en vrijwillige inhoudingen, winstuitkeringen, vakantiedagen, vakantiegeld, spaarregelingen, de 13e maand, weekloon en  vierwekenloon, de verwerking in de administratie en fraudealertheid bij het analyseren van loonstroken. Gevolgen van de Wet  uniformering loonbegrip (WUL).
 • Hoe om te gaan met sanctie op de WW uitkering
 • Beslag op uitkeringen
 • Herberekening inkomsten t.w. omrekenen van 4 weken naar maand  ( 13e maand), inclusief/exclusief vakantiegeld, vrijlating o.a. vrijwilligerswerk )
 • De verwerking in GWS4all of Civision SAM
Door middel van opdrachten die de deelnemers moeten uitvoeren krijgen ze inzicht in deze materie.

Jaarwerk bijstand, IOAW, IOAZ en BBZ

Bestemd voor: medewerkers uitkeringsadministratie

Onderwerpen:

 • Berekening loonheffing en werkgeversheffing bijstandspercentage tarief
 • Berekening loonheffing en werkgeversheffing definitieve herberekening
 • Verwerking in loonaangifte
 • Gevolgen verwerken inkomsten en elders benutte heffingskorting
 • Corrigeren van elders benutte heffingskorting in GWS4all of Civision SAM
 • Verwerken van terugvorderingen en fiscale consequenties
 • Bruteren van vorderingen
Door middel van opdrachten die de deelnemers moeten uitvoeren krijgen ze inzicht in deze materie.

Voorliggende voorzieningen

Bestemd voor: klantmanagers inkomen, medewerkers UWV

Onderwerpen:

 • WW
 • ZW
 • Toeslagenwet
 • WIA
 • WGA
 • WAO
 • Wajong uitkering
 • AOW
 • ANW
 • Basis heffingskortingen
Door middel van opdrachten kunnen deelnemers via een laptop met internetaansluiting de antwoorden opzoeken.
Bijgaand lesmateriaal: De kleine Gids

Diensten van der Laan Support

Beleid:

 • Ondersteuning m.b.t. beleid inkomstenverwerking
 • Ondersteuning m.b.t. beleid belastingzaken
Praktijk:
 • Onderzoek uitvoeren naar klanten met belastingvragen
 • Rapportage onderzoeken voorlopige aanslagen en definitieve aanslagen
 • Projecten opstarten mbt verwerking aanslagen van klanten
 • Projectleider van projecten mbt belastingen en inkomsten
 • Klankbord voor gemeenten inzake belastingzaken en inkomstenverwerking

Interesse? Neem contact met ons op.

Praktijkvragen

Wij beantwoorden graag uw praktische vragen. Interessante vragen publiceren we op deze pagina. Gebruik de pijlen om door de laatste vragen te bladeren.

Vraag 1

Klant (alleenstaande ouder) heeft werk gehad en daarna ww en stroomt vervolgens in oktober in de bijstand. Welke heffingskortingen dienen gekort te worden over 2013?

Uiteraard de AOK maar hoe zit het met de aanvullende AOK en de ICK?  Wel korten immers middelen waar de klant over kan beschikken of niet korten het zijn middelen die betrekking hebben op de periode voor de bijstand.

Antwoord
De korting heeft betrekking op een periode buiten de bijstandsperiode en deze kortingen moeten dus niet gekort worden op de bijstand.

Vraag 2

Een cliënt heeft het 1e deel van het jaar geen inkomen. In het 2e deel van het jaar krijgt hij WWB. Hierbij wordt bij afdracht aan belastingdienst AHK toegepast.

In het jaar daarop doet hij aangifte en krijgt belasting terug. Het bedrag dat hij terugkrijgt is het bedrag dat door ons is afgedragen, maar heeft betrekking op de AHK over de periode voor bijstand. Is dit inkomen dat moet worden teruggevorderd of vermogen?

Antwoord
Een teruggaaf belasting dient gekort te worden op de bijstand en dient gerelateerd te worden aan de bijstandsperiode. In dit geval dus de helft van de aanslag korten op de bijstand.

Vraag 3

Situatie 1
Stel dat een klant voor de bijstandsperiode inkomsten genoot > norm en op basis daarvan recht heeft op de ICK.
Tijdens de bijstand geen inkomsten. Moet er een bedrag gekort worden aan ICK of geldt hier het transactiesysteem? (vanuit gaande dat alle HK kunnen worden vergolden etc.)

Situatie 2
Stel dat een klant voor de bijstandsperiode inkomsten genoot > norm en tijdens de bijstand inkomsten geniet welke veel lager zijn. Vandaar aanvullende bijstand. Welk bedrag moet er gekort worden aan ICK. Is dat het bedrag welke klant terugontvangt van de Belastingdienst of moet je telkens een berekening maken per maand. Geldt hier dus het transactiesysteem.

Antwoord
Situatie 1.
Als de iack betrekking heeft op inkomsten uit arbeid van voor de bijstandsperiode, dan hoeft de iack niet gekort te worden op de uitkering. De korting wordt opgeroepen door een situatie buiten de bijstandsperiode.

Situatie 2.
In dit geval is de iack gebaseerd op een periode buiten de bijstand en een periode binnen de bijstandsperiode. Dus pro rata toerekenen aan de bijstandsperiode. Dus 9/12 toerekenen aan de bijstandsperiode.

Neem contact op


van der Laan Support BV
Singel 464
3311 HN Dordrecht

Postadres
Postbus 8020 3301 CA Dordrecht

Telefoon: 078-6134178
BTW nr.: NL812829037B01
Website: www.vanderlaansupport.nl
E-mail: info@vanderlaansupport.nl